SINAİ MÜLKİYET KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Türk Hukuk Sisteminde uzun yıllardır beklenilen Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6769 sayılı yasa, 1990’lı yılların başından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürütülen Türkiye Marka Patent Kurumu tescil ve idari işlemleri ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme uygulamaları temelinin Anayasal normlar hiyerarşisine kavuşmasını sağlamıştır.

Bugüne kadar Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürütülmeye çalışılan düzenlemeler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile son halini aldı.

Anayasa Mahkemesi, 2008 , 2014 ve 2016 yıllarında uygulanan KHK’ların bazı maddeleri yönünden vermiş olduğu iptal kararları ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemelerin, kanun hükmünde kararnamelerle yapılmış olmasının TC Anayasası’na aykırılığını açıkça ifade etmiştir.

Sınai mülkiyet haklarının Anayasal anlamda kanunla düzenlenmesi gerekliliği yanında, uluslararası sözleşmeler, AB mevzuatıyla uyumun arttırılması, ülke sınırlarını ortadan kaldıran sınai mülkiyet hakları ve uygulamaları, rekabetçi dünya ticareti, bilgi ve iletişim sektörü ve teknolojik gelişmeler, ülkemiz için nitelikli ve etkin işleyen, uluslararası yasalarla eşdeğer bir sınai mülkiyet sistemine geçişi zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenlerle yürürlükte olan KHK’larda yer alan marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model haklarına ilişkin düzenlemeler yapılması yoluna gidilmiş ve ayrıca mevcut sistemde yer almayan geleneksel ürün adı koruması sınai mülkiyet sistemine dahil edilerek yasalaşma sağlanmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sistematiğinde ; 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK’larda yer alan hükümlerin bir kısmı aynen alınmış, bir kısmı düzeltilmiş, bir kısmı da iptal edilerek yasa kapsamından çıkarılmış ve ilk kez düzenlenen hükümlerin eklenmesiyle de marka hakkı, coğrafi işaret , geleneksel ürün hakkı, tasarım hakkı, patent hakkı düzenlenmiş ve tüm haklara ilişkin ortak hükümler yanında, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda önemli değişiklikler getiren düzenlemeler yapılmıştır.

Sınai Mülkiyet hukukunda dönüm noktası niteliğinde sayılabilecek bu gelişme ile birlikte marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarını kapsayan, sınai mülkiyet haklarının kendi özelliklerinin yanısıra , ortak özelliklere ilişkin hususları da genel hükümlerde düzenleyen bir kanunumuz olmuştur.