6769 SAYILI KANUN İLE TASARIM HAKLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6769 sayılı , 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile tasarım hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmış, önemli değişiklikler getirilmiştir.

Bunlardan en önemlileri;

Tescilsiz tasarımlara sağlanan koruma süresi
Tasarım ilan ve itiraz süresinde değişiklik
Birleşik ürünün görünmeyen parçalarının tasarım koruması kapsamı dışına çıkarılması

Olarak sayılabilir.

Tasarım haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 554 sayılı KHK ile 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Haklarını düzenleyen kısmının daha kapsamlı karşılaştırması başka bir başlıkta, haber sayfamızda yer alacaktır.