6769 SAYILI KANUN İLE MARKA HAKLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6769 sayılı , 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmış, önemli değişiklikler getirilmiştir. Bunlardan en önemlileri;

Marka tanımında değişiklik
Marka Tescil Süreçlerinin Kısaltılması
Yayıma İtiraz Süresinde Değişiklik
Kullanımın ispatı yükümlülüğü
Muvafakat İmkanı

Olarak sayılabilir.

Marka haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 556 sayılı KHK ile 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Marka Haklarını düzenleyen kısmının daha kapsamlı karşılaştırması başka bir başlıkta, haber sayfamızda yer alacaktır.