6769 Sayılı kanun ile Tasarım Haklarına İlişkin yapılan değişiklikler

 • Editör: Dönüşüm Patent
 • Tasarım
 • 22/02/2018

6769 sayılı , 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile tasarım hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmış, önemli değişiklikler getirilmiştir.

Bunlardan en önemlileri;

 • Tescilsiz tasarımlara sağlanan koruma süresi
  Yasayla ilk kez,  tescilsiz tasarımlara üç yıllık koruma süresi getirilmiştir.  Böylece, piyasada tescilsiz tasarımlar sebebiyle oluşan hak kayıpları ve maddi zararların önüne geçilmiş olacak, uzun süreli koruma ihtiyacı duyan tasarım sahiplerinin bir yıl içinde tescilsiz tasarımlarını tescil ettirmelerine imkan sağlanmış olacaktır.

  Tasarımlar için getirilen koruma temel olarak iki farklı şekilde düzenlenmiştir.  Tescilli tasarım koruması için tescil şartı, tescilsiz tasarım için ise kamuya sunma şartı koruma için temel esaslar olarak belirlenmiştir.

 • Tasarım ilan ve itiraz süresinde değişiklik
  Yayımlanmış tasarım tescillerine ilişkin ilan süresi 6 aydan 3 aya indirilerek tescil süreci kısaltılmıştır.

 • Birleşik ürünün görünmeyen parçalarının tasarım koruması kapsamı dışına çıkarılması
  Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür. Birleşik ürünün parçasının tasarımı normal kullanımda görünür ise yenilik ve ayırt edici nitelik şartlarını taşıyorsa tasarım tescili ile korunur. Birleşik ürünlerin görünmeyen kısımları koruma kapsamı dışında tutulmuştur.  Örneğin birleşik ürün olarak arabanın farları tasarım korumasından yararlanırken, normal kullanımda motor bloğunun görünmeyen kısımları tasarım ile korunmayacaktır.   Bu düzenleme, iç hukukumuzu AB mevzuatına uygun hale getirmiştir.

Olarak sayılabilir.  

Tasarım haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 554 sayılı KHK ile 10 Ocak 2017’de  yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Haklarını düzenleyen kısmının daha kapsamlı karşılaştırması başka bir başlıkta,  blog sayfamızda  yer alacaktır.