6769 Sayılı kanun ile Tasarım Haklarına İlişkin yapılan değişiklikler

6769 sayılı , 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile tasarım hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmış, önemli değişiklikler getirilmiştir.

Bunlardan en önemlileri;
  • Tescilsiz tasarımlara sağlanan koruma süresi
    Yasayla ilk kez,  tescilsiz tasarımlara üç yıllık koruma süresi getirilmiştir.  Böylece, piyasada tescilsiz tasarımlar sebebiyle oluşan hak kayıpları ve maddi zararların önüne geçilmiş olacak, uzun süreli koruma ...

Devamı